037 / 65 182 41 | timssro@tims-sro.sk

Referencie

Spätné úpravy po rozkopávkach komunikácií pri opravách vodovodu a kanalizácie v meste Nitra, Vráble, Zlaté Moravce

Objednávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 

Opravy MK Sereď 

  • Odvodnenie vozovky a parkoviska pred MŠ na ul. Fándlyho
  • Stavebné práce na barierovom oplotení cintorína v Seredi
  • Oprava kanalizácie a prekládka IS na ul. Jesenského v Seredi
  • Úprava dažďovej kanalizácie na Jesenského ulici

Objednávateľ: Mesto Sereď

​Oprava povrchu vozoviek na MK v obci Váhovce

Objednávateľ: Obec Váhovce

Oprava železničných priecestií (búracie práce, asfaltovanie)

Objednávateľ: SVOMA, s. r. o.; Dopravné a inžinierske stavby, a.s. 

Oprava krytu vozovky po pokládke plynovodu na ul. Pionierska v Šali

Objednávateľ: PKP. system, s.r.o.

Oprava krytu vnútroareálových komunikácií asfaltobetónom 

Objednávateľ: SAMSUNG Elektronics Slovakia s.r.o.

Rekonštrukcia chodníka 

Objednávateľ: Obec Jarok

Prípojky vody a kanalizácie, asfaltovanie pre menších investorov