037 / 65 182 41 | timssro@tims-sro.sk
Stavebná spoločnosť TIMS
  • zemné a výkopové práce
  • parkoviská
  • prípojky vody
  • cesty a chodníky
  • prípojky kanalizácie
  • asfaltovanie...

Spoločnosť sa zaoberá výstavbou pozemných a inžinierskych stavieb, výstavbou chodníkov, odstavných plôch a parkovísk. Realizujeme výstavbu komunikácií, opravy výtlkov na komunikáciách a opravy komunikácií po výstavbe podzemných inžinierskych sietí z obalovaných AB zmesí. Taktiež realizujeme výstavbu podzemných inžinierskych sietí menšieho rozsahu. Poskytujeme poradenskú a inžiniersku činnosť v stavebníctve.